Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và các văn bản có liên quan.

Cập nhật lúc: 08:36 29/10/2019

Thực hiện Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND huyện “Ban hành Kế hoạch tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019” và Kế hoạch số 2885/KH-UBND ngày 19/8/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, trong 03 ngày 23, 24, 25 tháng 10 năm 2019, Thanh tra huyện tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, tại ba địa điểm Hội trường xã Dray Bhăng, Ea Bhốk và Ea Ning với sự tham dự hơn 375 đại biểu của 06 xã; thành phần dự hội nghị tập huấn gồm  Đại diện Đảng ủy, HĐND xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, Công chức Tư pháp, Địa chính cấp xã, Ban thanh tra nhân dân; Thôn trưởng, thôn phó và Trưởng ban công tác mặt trận, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở.

 Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến các văn bản sau: Luật Tố cáo 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tố chức thi hành luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và một số văn bản pháp luật liên quan khác;

Mục tiêu của hội nghị là giúp cho các cán bộ cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong công tác, tự học tập, tìm hiểu pháp luật và áp dụng trong quá trình công tác; nắm được những kiến thức về Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân. Quy trình tiếp công dân; Quy trình xử lý đơn; Quy trình giải quyết khiếu nại; Quy trình giải quyết tố cáo; Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong tiếp công dân, văn bản, biểu mẫu phục vụ giải quyết đơn thư.  

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Tiến Minh - Chánh Thanh tra huyện, đồng chí Phan Sĩ Bách Kế - Phó Chánh Thanh tra huyện và các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã. Các đại biểu về tham dự đã nghiêm túc tiếp thu, nêu những vướng mắc khó khăn cụ thể trong thực tiễn công tác để thảo luận cùng lãnh đạo cơ quan Thanh tra huyện rút ra những kinh nghiệm quý trong công tác.

Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức ở xã và nhân dân trên địa bàn, góp phần hạn chế tỷ lệ khiếu nại, tố cáo sai, vượt cấp, tồn đọng, kéo dài, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thông qua Hội nghị, góp phần phổ biến kiến thức pháp luật, quy định về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc chấp hành pháp luật về tố cáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết tố cáo trên địa bàn huyện./.

Ông Phan Sĩ Bách Kế - Phó Chánh thanh tra huyện, báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018 và giải đáp các vướng mắc của đại biểu tham dự.

Đ/c Phan Sĩ Bách Kế - Phó Chánh Thanh tra huyện, báo cáo viên

 

Quang cảnh Hội nghị tại xã Ea Bhốk

Quang cành Hội nghị tại xã Ea Ning

Quang cảnh Hội nghị tại xã Dray Bhăng

                                                                                      Thanh Tra huyện