HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Cập nhật lúc: 09:10 25/03/2021

Ngày 24/3/2021, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức điểm cầu trực tuyến từ hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển kai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thức XVII nhiệm  kỳ 2020 – 2025.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị trực tuyến của điểm cầu tại huyện.

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã được quán triệt những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quán triệt các Chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”; Chuyên đề “Xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc”; Chuyên đề “Phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”; Chuyên đề “Đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, mở rộng và phát triển quan hệ đối ngoại”.

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là khâu đầu tiên của quá trình đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các Chuyên đề. Từ đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để thực hiện Nghị quyết.

T/h: Mỹ Hăng