HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG CÁC LUẬT MỚI ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7

Cập nhật lúc: 19:24 06/11/2019

Ngày 6/11/2019, UBND huyện đã tổ chức điểm cầu trực tuyến từ hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh phổ biến, quán triệt nội dung các Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

     Tại Hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện; Đại diện lãnh đạo UBND xã, Công chức tư pháp – Hộ tịch phụ tránh lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật 8 xã  trên địa bàn huyện đã được phổ biến, quán triệt nội dung Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020; Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020; Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020; Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020… Đây là những Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội hóa XIV.

Các đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến.

Toàn cảnh tại hội nghị.

Qua hội nghị phổ biến, quán triệt nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai và thi hành tốt các Luật mới ban hành thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn tại địa phương.

T/h: Mỹ Hằng