Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU của Tỉnh ủy

Cập nhật lúc: 14:15 21/01/2021

Ngày 15/1/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 8/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự tại điểm cầu huyện Cư Kuin có đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, cán bộ chủ chốt toàn huyện.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 8/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bài Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Do vậy, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

T/h: Mỹ Hăng