HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỚI CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2020.

Cập nhật lúc: 10:25 19/05/2020

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỚI CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2020.

 

Ngày 15/5/2020, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức điểm cầu trực tuyến từ hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thiên tai hiện nay diễn biến dị thường, trái quy luật, xảy ra khắp vùng miền cả nước, suốt cả năm, ngày càng trầm trọng. Hai năm qua, chúng ta luôn bị thiệt hại do thiên tai, lấy đi thành quả phát triển, tác động sâu sắc kinh tế - xã hội. Từ đầu năm đến nay, thiên tai hết sức khốc liệt. Do đó, công tác PCTT là khó khăn, phức tạp, chưa bao giờ kết thúc. Đảng, Nhà nước, các địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác PCTT. Thủ tướng nhấn mạnh, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính quyền, các cấp, các ngành, nhân dân cả nước. Mỗi khi thiên tai, luôn có sự đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, MTTQ không để ai bị "đói cơm, lạt muối", "màn trời, chiếu đất". Các lực lượng vũ trang, đặc biệt là quân đội, công an đã triển khai nhiều phương tiện để ứng phó, khắc phục cùng với người dân. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng tích cực dự báo, phổ biến, tuyên truyền cho người dân. Không chỉ ở cấp T.Ư mà các địa phương luôn tập trung lo việc này.

Ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến.

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, PCTT là nhiệm vụ thường xuyên phải được quán triệt của cấp ủy, chính quyền và người dân. Năm nay, thời tiết có nhiều bất thường, dự báo Việt Nam có từ 11-13 cơn bão và theo quy luật hạn hán là mưa lũ nên các cấp, các ngành cần chủ động ứng phó PCTT trong thời gian tới. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, bộ, ngành, địa phương chú trọng: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai" đồng bộ, hiệu quả, theo dõi chặt chẽ, sát tình hình, không được chủ quan, chủ động ứng phó kịp thời, quyết liệt, bảo đảm an toàn cho người dân là hàng đầu. Cần khẩn trương kiện toàn các cơ quan PCTT. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả kịp thời, ứng dụng khoa học công nghệ, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác PCTT ở địa phương. Rà soát phương án ứng phó thiên tai, TKCN; Theo tinh thần "bốn tại chỗ". Nâng cao chất lượng dự báo, đầu tư cơ sở hạ tầng; Ưu tiên bố trí vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho công tác này. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, TKCN, chia sẻ cơ sở dữ liệu, tăng cường hợp tác quốc tế…để cùng phòng chống thiên tai.