Huyện Cư Kuin khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng khóa 63 năm 2020.

Cập nhật lúc: 13:25 26/11/2020

Ngày 24/11/2020, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cư Kuin đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 63 năm 2020.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 63 năm 2020.

Tham gia khóa bồi dưỡng có gần 60 học viên là đoàn viên ưu tú ở các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Qua 4 ngày học tập, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức từ 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng Đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề cuối cùng là phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh: Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 63 năm 2020.

Lớp học sẽ kết thúc vào ngày 27/11/2020, qua lớp học nhằm bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, giúp các học viên nắm vững về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trau dồi về kỹ năng phấn đấu trong lao động, thi đua và học tập, đây cũng là nguồn lực quan trọng để các Chi bộ phát triển đảng viên trong thời gian tới.

T/h: Mỹ Hăng