Huyện Cư Kuin Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị -Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2017 – 2018

Cập nhật lúc: 08:17 29/12/2017

  Sáng 28/12/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Huyện ủy Cư Kuin phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đắk Lăk tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2017 – 2018.

Về dự Lễ khai giảng có đồng chí Y Luc Kbua, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đăk lak, đồng chí Lê Thái Dũng, tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đại diện các ban xây dựng Đảng của huyện ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện…

Lớp học có 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành của huyện, cán bộ công chức các xã, trường học trên địa bàn huyện. Trong đó, nam 39 đồng chí, nữ 31 đồng chí, DTTS là 6 đồng chí; về trình độ học vấn 100% tốt nghiệp THPT; về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ có 1 đồng chí; Đại học, Cao đẳng 65 đồng chí; Trung cấp, bổ túc 4 đồng chí. Theo kế hoạch lớp học sẽ diễn ra trong vòng 6 tháng với 1.056 tiết học được phân thành 7 học phần, với một số nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về các vẫn đề kinh tế, văn hóa, xã hội…; tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi nghiên cứu thực tế tại một số địa phương, đơn vị.

 Đây là lớp thứ nhất Huyện ủy Cư Kuin phối  hợp với Trường chính trị tỉnh Đăk Lăk và TTBDCT huyện mở lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung tại huyện. Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các Học viên về những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận Chính trị- Hành chính. Củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay../.

T/H: Quỳnh Liên