HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ” NĂM 2021.

Cập nhật lúc: 10:00 06/12/2021

Ngày 2/12/2021, tại Trung tâm y tế huyện, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2021.

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” giai đoạn 2017-2019, UBND huyện triển khai tại 6/8 xã gồm xã Hòa Hiệp, Dray Bhăng, Ea Ning, Ea Hu, Ea Ktur và xã Cư Êwi với 24.698 hộ tham gia. Kết quả, tính đến ngày 30/6/2021, có 23.484 hộ có nhà tiêu, đạt 95%; 17.209 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt 73,3%; 106 hộ xây nhà tiêu mới trong 6 tháng năm 2021; 21.212 hộ có nguồn nước đạt 85,9%; 17.112 hộ có nguồn nước hợp vệ sinh đạt 80,7%. 6/6 xã thực hiện chương trình đạt tỷ lệ gia đình có điểm rửa tay bằng xà phòng và thực hiện rửa tay bằng xà phòng đạt hơn 80%.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Đến nay, có 5 xã đạt các tiêu chí “Vệ sinh toàn xã bền vững” và 1 xã hoàn thành và duy trì vệ sinh toàn xã năm. Các hoạt động truyền thông, vận động người dân nâng cao ý thức sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe của nhân dân. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình”  Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2021. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh môi. Vận động quần chúng nhân dân đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, điểm rửa tay với xà phòng. 100% cán bộ y tế xã, y tế thôn, buôn tham gia chương trình đào tạo tập huấn về các mô hình thức đẩy vệ sinh; truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh; kiểm tra, giám sát vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, nhà tiêu trường học và Trạm y tế. Đồng thời, có sự cam kết của chính quyền và các bên liên quan tạo điều kiện và thực hiện chương trình có hiệu quả.

Mỹ Hằng