HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 4 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ ( KHÓA XII) VÀ TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020.

Cập nhật lúc: 14:59 22/05/2020

Ngày 22/5/2020, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai học tập chuyên đề năm 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, 4 năm qua Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức cho hơn 260 lượt cán bộ chủ chốt của huyện tham gia hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức; Tổ chức cho hơn 520 lượt cán bộ chủ chốt của huyện và hơn 10.600 cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai các Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ảnh: Đồng chí Y Jăn Bkrông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

4 năm qua, Ban thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đất đai, khoáng sản, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn…kịp thời xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và các Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, 4 năm qua đã tiết kiệm hơn 1,7 tỷ đồng, từ số tiền này đã kịp thời hỗ trợ xây mới 23 căn nhà, sửa chữa 14 căn nhà cho các hộ nghèo và một số hỗ trợ khác với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng…

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chị thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu nội dung của Chị thị số 05. Đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…

Ảnh: Các cá nhân, tập thể được biểu dương khen thưởng tại hội nghị.

Nhân dịp này, Huyện ủy Cư Kuin đã tặng giấy khen cho 10 cá nhân, 14 tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2016 – 2020).

Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu tham dự còn được học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

T/h: Mỹ Hăng