HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG, NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY

Cập nhật lúc: 13:45 28/09/2020

Ngày 25/9/2020, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo  của Đảng ( 1/8/1930 – 1/8/2020, Ngành tổ chức xây dựng Đảng ( 14/10/1930 – 14/10/2020) và văn phòng cấp ủy ( 18/10/1930 – 18/10/2020)

Tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu tham dự đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Văn phòng của Đảng.

Ảnh: Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Đây là dịp để khẳng định và tôn vinh những thành quả, những đóng góp to lớn của công tác tư tưởng – văn hóa, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác văn phòng cấp ủy cũng như đội ngũ làm công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Văn phòng của Đảng qua các thời kỳ cách mạng của dân tộc.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu, Uỷ viên ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy thông qua đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, Ngày tổ chức xây Đảng và Văn phòng cấp ủy.

Cùng với Ngành Tuyên giáo, Tổ chức xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy cả nước 90 năm qua, 13 năm qua dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, ngành Tuyên giáo, Tổ chức, Văn phòng của huyện nhà không ngừng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lực  lượng làm công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Văn phòng luôn là lực lượng đi đầu trong tổ chức triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đã khơi dậy và thúc đẩy sự sáng tạo của các cấp, các ngành, tạo ra bước chuyển biến tích cực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đồng thời đấu tranh làm thất bại âm mưu “Biến biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Với những thành tích đạt được đã góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng kỷ niệm chương, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo của Đảng, tổ chức xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy.

 

Nhân dịp này,  Ban tổ chức Trung ương đã tặng  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 4 đồng chí là cán bộ, đảng viên của huyện đã có đóng góp vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng. Ban thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo của Đảng, Tổ chức xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy.

T/h: Mỹ Hăng