RA MẮT CÂU LẠC BỘ CỰU CHIẾN BINH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Cập nhật lúc: 07:55 24/09/2020

Ngày 22/9/2020, Hội Cựu chiến binh xã Hòa Hiệp đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường ở thôn Hiệp Tân.

Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường ở thôn Hiệp Tân xã Hòa Hiệp được thành lập với 15 thành viên, là những hội viên CCB hiện đang sinh hoạt tại chi hội thôn Hiệp Tân. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm có 3 người. Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của câu lạc bộ; nội dung hoạt động theo quy chế được UBND xã phê duyệt, chịu sự quản lý của UBND xã và sự chỉ đạo của Hội CCB xã.

Ảnh: Ra mắt Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường ở thôn Hiệp Tân xã Hòa Hiệp.

Sau khi được thành lập, Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường đã tổ chức các hoạt động thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, truyền thông, giáo dục và vận động hội viên CCB và cộng đồng dân cư tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh.

T/h: Mỹ Hăng