SỞ THỔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 1 NĂM 2019

Cập nhật lúc: 09:53 18/11/2019

 

 

Ngày 12/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 1 nhằm đánh giá kết quả công tác và xếp loại thi đua năm 2019. Ông Nguyễn Ngọc Tý, Phó Giám đốc Sở TT&TT đã về dự Hội nghị.

Cụm thi đua số 1 Sở Thông tin và Truyền thông gồm có 5 Đài truyền thanh – Truyền hình huyện, thành phố gồm: Cư Kuin, Cư Mgar, Buôn Đôn, Ea Súp và Thành phố Buôn Ma Thuột, trong đó Đài Truyền thanh huyện Cư Kuin làm Cụm trưởng. Theo báo cáo tại buổi giao ban Cụm, trong năm 2019, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, Thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đã thực hiện tiếp, phát sóng các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam và tổ chức sản xuất phát sóng các chương trình của Đài huyện. Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện đã mở nhiều Chuyên mục như: Nông thôn mới, An toàn giao thông, kể chuyện tấm gương đạo Đức Hồ Chí Minh, nói và là, khoa học kỹ thuật với nhà nông, y tế và sức khỏe cộng đồng… đã kịp thời nêu gương, phản ánh những vấn đề nổi cộm được đông đảo quần chúng quan tâm…Tại hội nghị, lãnh đạo các Đài truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố đã tham gia thảo luận, đề ra nhiệm vụ năm 2020.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Các đơn vị Đài truyền thanh – truyền hình trong Cụm số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2020

Cũng tại Hội nghị các đơn vị đã đánh giá, xếp loại thi đua năm 2019, theo đó Đài Truyền thanh huyện Cư Kuin xếp nhất cụm, Đài Truyền thanh – truyền hình Buôn Ma Thuột xếp thứ nhì. Đồng thời Hội nghị đã thống nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Buôn Đôn làm Cụm trưởng và Đài Truyền thanh – Truyền hình Thành phố Buôn Ma Thuột làm Cụm phó Cụm thi đua số I năm 2020.

T/h: Mỹ Hằng