TẬP TRUNG CAO ĐỘ, THẦN TỐC HƠN NỮA TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.

Cập nhật lúc: 08:56 10/04/2020

UBND huyện Cư Kuin vừa ban hành Công văn về việc yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã tập trung cao độ thực hiện công tác phòng chống dịch COVID -19.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu cần tập trung cao độ, thần tốc hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút thực hiện các giải pháp phòng chống dịch đã đề ra. Đồng thời, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về nhân sự, vật chất sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng bảo đảm phương châm 4 tại chỗ là dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; Kinh phí tại chỗ; Nhân lực tại chỗ. Kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa người từ vùng dịch đến các vùng khác, sẵn sàng hỗ trợ, chi viện cho các địa phương quá tải khi có yêu cầu. Rà soát, tham mưu việc cập nhật phương án huy động nhân lực, cơ sở vật chất, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu khi dịch lây lan trên diện rộng. Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, tăng cường các hoạt động trực tuyến, đơn giản thủ tục hành chính, có chế độ làm việc phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch….

T/h: Mỹ Hăng