THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN VÀ GIẢI ĐÁP THÔNG TIN ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID – 19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP NGÀY 9/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

Cập nhật lúc: 14:00 13/05/2020

Sở lao động -Thương bịn và Xã hội vừa có thông báo số điện thoại tiếp nhận và giải đáp thông tin đối với chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ.

Theo đó, số điện thoại liên hệ để tiếp nhận và giải đáp thông tin, tổng đài 111 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Số điện thại của sở Lao động – Thương binh và Xã hội gồm: Đối với nội dung hỗ trợ người có công người dân liên hệ ông Lê Hải Lý – Trưởng phòng người có công, điện thoại liên hệ: 0262.395.0348, di động: 0914.086.868; Nội dung hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo liên hệ ông Nguyễn Duy Tuyết – Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, điện thoại liên hệ: 0262.395.0344, di động: 0818.639.999. Nội dung hỗ trợ đối với người lao động, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động liên hệ bà Trần Thị Minh Lý – Trưởng phòng Lao động, Việc làm và giáo dục nghề nghiệp, điện thoại liên hệ: 0262.395.0339, di động: 0933.927.759. Ngoài ra, bà con có thể tham khảo các trang thông tin hỗ trợ: Bộ phận hỏi–đáp: đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/cac-van-de-thuong-gap. Video nhận biết và hướng dẫn hỗ trợ các đối tượng theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg theo đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/video; Bộ nhận diện hình ảnh về điều kiện hưởng gói hỗ trợ theo đường link:http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang–chu/infographic để biết thêm chi tiết.

T/h: Mỹ Hăng