UBND HUYỆN CHỨC HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU BÒ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

Cập nhật lúc: 16:24 28/06/2021

Ngày 25/6/2021, huyện Cư Kuin đã tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Phú Hanh, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Ảnh: Thành viên ban chỉ đạo tham dự cuộc họp.

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò xảy ra trên địa bàn huyện Cư Kuin từ ngày 8/6/2021, đến ngày 25/6/2021 toàn huyện có 7 thôn, buôn với 14 con bò mắc bệnh của 10 hộ dân tại thôn 23, thôn 24,  thôn 25, thôn 18 và thôn 13 xã Ea Ning; thôn 5 xã Ea Bhôk và thôn 8 xã Ea Hu. Tổng số bò chết, mắc bệnh phải tiêu hủy bắt buộc 9 con với trọng lượng 1.325 kg. Trước tình hình trên, UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn huyện có 18 thành viên. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm da trên trâu, bò. Được quyền huy động nhân lực, vật lực và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng, chống dịch để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh…Trước tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn các ngành chức năng đã tiến hành vận động gia đình tiêu hủy số con bò bị mắc bệnh nhằm tiêu diệt nguồn lây bệnh, đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên trâu, bò của huyện. UBND các xã có dịch đã thành lập các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn nhằm ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển trâu, bò mắc bệnh ra khỏi địa phương. Đẩy mạnh công tác tiêu độc, khử trùng tiêu diệt mần bệnh trên toàn huyện. Phun hóa chất tiêu diệt các loại động vật truyền bệnh như ruồi, muỗi, ve, mòng…Triển khai tiêm vắccin bao vây dập dịch. Huy động mọi nguồn lực phục vụ cho công tác chống dịch với sự tham gia của cả hệ thống chính trị xã hội. Đảm bảo trang thiết bị, máy móc cho công tác phòng chống dịch. Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh.

T/h: Mỹ Hăng