UBND HUYỆN CƯ KUIN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH QUÝ I/2021 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II/2021

Cập nhật lúc: 14:38 01/04/2021

Sáng ngày 1/4/2021, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ninh quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II/2021 trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo tại hội nghị, 03 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.018 tỷ đồng, đạt 23,47% kế hoạch cả năm, tăng 8,69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 656 tỷ đồng đạt tăng 11,4 % so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt 794 tỷ đồng, tăng 4,63% so với cùng kỳ năm 2020; thương mại dịch vụ đạt 568 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt gần 24 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch cả năm… UBND huyện đã chỉ đạo cho các ngành chuyên môn, UBND các xã hướng dẫn người dân chăm sóc và phát triển tốt 1.980 ha cây tròng các loại vụ Đông Xuân 2020 – 2021, trong đó có 1.557 ha cây lúa nước. Cây hồ tiêu trên địa bàn huyện đã thu hoạch đựơc 1.228 ha/3.685 ha, năng suất bình quân đạt 2,5 tấn/ha, sản lượng 3.070 tấn. Quý I/2021, xảy ra 01 ổ dịch Tả lợn Châu phi tại buôn Kõ Êmông xã Ea Bhok, đã kịp thời khoanh vùng xử lý ổ dịch. Qua đó đã tiêu hủy bắt buộc 24 con lợn thịt, với trọng lượng tiêu hủy là 528 kg…. Lĩnh vực văn hóa xã hội hoạt động có hiệu quả, đã giải quyết việc làm cho 715 người đạt 32,5% kế hoạch. Tình hình an ninh - chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo….

     Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2021, huyện Cư Kuin ưu tiên triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường các nguồn lực đầu tư hạ tầng để xây dựng xã Dray Bhang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021; tập trung nhiệm vụ thu cân đối nâng sách nhà nước; tuyên truyền Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn../.                                                               

T/h: Quỳnh Liên