UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI CÁC HỘ DÂN CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT NÔNG NGIỆP GIAO KHOÁN CỦA CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ VIỆT THẮNG DỌC QUỐC LỘ 27 THUỘC THÔN 8 VÀ THÔN 13 XÃ EA TIÊU.

Cập nhật lúc: 07:19 30/03/2021

Ngày 26/3/2021, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức đối thoại trực tiếp với 49/58 hộ dân có 64 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp giao khoán của Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng dọc Quốc lộ 27 thuộc thôn 8 và thôn 13 xã Ea Tiêu.

Ảnh: Toản cảnh buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, đã ghi nhận 10 ý kiến của người dân. Đa số các ý kiến đều nhận thấy việc xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp giao khoán của Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng dọc Quốc lộ 27 thuộc thôn 8 và thôn 13 xã Ea Tiêu là sai. Tuy nhiên các hộ dân nên mong muốn các cơ quan, nhà nước tạo điều kiện để bà con được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng không hỗ trợ bà con trong đầu tư chăm sóc vườn cà phê nhưng vẫn thu sản lượng; Vườn cà phê đã già cỗi mong muốn được hỗ trợ để tái canh…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện, Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện trên cơ sở các quy định của pháp luật đã giải đáp những vấn đề liên quan đến các ý kiến của người dân, Đồng thời, đề nghị các hộ dân có công trình xây dựng trên đất nông nghiệp giao khoán của Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành.

T/h: Mỹ Hăng