UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI SẢN PHẨM OCOP NĂM 2020.

Cập nhật lúc: 13:19 26/11/2020

Ngày 23/11/2020, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị đánh giá phân loại sản phẩm OCOP năm 2020.

Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 – 2020. Đến nay, văn phòng điều phối xây dựng NTM của huyện đã nhận được 2 hồ sơ đủ điều kiện về bộ máy, nhân sự, các minh chứng sản phẩm đó là sản phẩm cà phê bột Men’s Coffee của đơn vị Công ty TNHH sản xuất – thương mại và dịch vụ Bazan đỏ tại địa chỉ buôn Ea Mta xã Ea Bhôk và sản phẩm hồ tiêu Cư Kuin của đơn vị Hợp tác xã nông nghiệp Cư Kuin tại thôn 11 xã Ea Ning. Đến ngày 23/11/2020, hội đồng đánh giá và xếp loại sản phẩm chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 – 2020 như sau: Đối với sản phẩm cà phê bột Men’s Coffee có số điểm trung bình là 64,3 điểm, xếp hạng 3 sao. Đối với sản phẩm hồ tiêu Cư Kuin, điểm trung bình là 54,7 điểm, xếp hạng 3 sao.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Văn phòng điều phối xây dựng NTM của huyện kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ các sản phẩm xúc tiến thương mại; Đồng thời, kiến nghị tỉnh hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP của huyện nhằm quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP của huyện.

T/h: Mỹ Hăng