UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG CÁC LUẬT MỚI BAN HÀNH.

Cập nhật lúc: 14:13 26/03/2021

Ngày 25/3/2021, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung các Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu là lãnh đạo UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện; Đại diện lãnh đạo UBND xã, Công chức tư pháp – Hộ tịch phụ tránh lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật 8 xã  được phổ biến, quán triệt nội dung của Luật bảo vệ môi trường; Luật biên phòng Việt Nam; Luật cư trú; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người ( HIV/AIDS); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật thảo thuận quốc tế.

Trên cơ sở các nội dung đã được quán triệt, lãnh đạo huyện đề nghị các đại biểu tham dự tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các luật cũng như chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, triển khai rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân ở cơ sở.

T/h: Mỹ Hăng