UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỌP BÀN PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ CƯỠNG CHẾ BUỘC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM XÂY DỰNG TRÁI PHÉP

Cập nhật lúc: 09:04 30/11/2020

Ngày 27/11/2020, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức họp bàn phương án tổng thể cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý, dọc Quốc lộ 27, thuộc thôn 8 và thôn 13 xã Ea Tiêu huyện Cư Kuin.

Theo phương án tổng thể, UBND huyện sẽ tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 58 hộ gia đình, cá nhân vi phạm xây dựng trái phép 64 công trình, nhà trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý, dọc Quốc lộ 27, thuộc thôn 8 và thôn 13 xã Ea Tiêu. Dự kiến thời gian thực hiện cưỡng chế trong tháng 12/2020 và chia làm 3 đợt. Đợt 1 gồm 5 trường hợp liên quan đến cán bộ, đảng viên, viên chức để làm gương; Đợt 2 là 30 trường hợp cố tình không chấp hành, đã xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục xây dựng, cơi nới, lấn chiếm và đợt 3 gồm 29 trường hợp còn lại chủ yếu là các trường hợp mới phát sinh sau này.

Ảnh: Toàn cảnh tại cuộc họp.

Sau khi có chủ trương, ý kiến của cấp có thẩm quyền về phương án cưỡng chế tổng thể, thời điểm cưỡng chế thì UBND huyện sẽ xây dựng phương án cưỡng chế chi tiết, lập danh sách cụ thể các trường hợp cưỡng chế và xác định thời gian cụ thể theo từng đợt. Đồng thời, trước khi cưỡng chế, UBND huyện sẽ ban hành và gửi các văn bản buộc thực hiện  biện pháp khắc phục hậu quả cho các đối tượng đúng thời gian quy định. Ngày bắt đầu cưỡng chế sẽ huy động toàn bộ lực lượng tổ chức cưỡng chế làm nhiệm vụ; các phương tiện, trang thiết bị tham gia phục vụ công tác cưỡng chế tập trung tại UBND xã Ea Tiêu để thống nhất các nội dung trước khi triển khai thực hiện cưỡng chế và sau đó di chuyển đến địa điểm cưỡng chế. Riêng đối với lực lượng hỗ trợ, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, nhất là lực lượng công an thì có thể cơ động, triển khai sớm hơn so với thời gian quy định để chủ động công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời xử lý các vấ đề phát sinh.

T/h: Mỹ Hăng