UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỌP BÀN XỬ LÝ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÔN 8, THÔN 13 XÃ EA TIÊU.

Cập nhật lúc: 13:52 14/09/2020

Ngày 10/9/2020, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức họp bàn xử lý tình hình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn thôn 8, thôn 13 xã Ea Tiêu.

Theo báo cáo tại cuộc họp, qua rà soát, hiện nay trên trên địa bàn xã Ea Tiêu có 61 công trình vi phạm. Trong đó, có 32 trường hợp tồn tại trước đây và 29 công trình mới phát sinh trong năm 2020 xây dựng trái phép trên đất nông nghệp do UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng thuê để sản xuất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Ea Tiêu. Ngoài ra, Phòng Kinh tế hạ tầng phối hợp với Điện lực Cư Kuin kiểm tra, rà soát việc sử điện sinh hoạt đối với các công trình trái phép tại khu vực thôn 8, thôn 13 xã Ea Tiêu. Qua đó, phát hiện 15 trường hợp đang sử dụng điện sinh hoạt không hợp pháp nên đã tiến hành ngưng cấp điện 11 trường hợp. Ngoài 15 trường hợp nêu trên còn có 10 trường hợp sử dụng điện sinh hoạt tách ra từ lưới điện 3 pha phục vụ sản xuất của Trạm điện đội 16 do công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng đang quản lý chưa đúng với họp đồng mua bán điện.

Ảnh: Toàn cảnh tại buổi họp.

Trước tình hình trên, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh rà soát các thủ tục, hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 32 trường hợp trước đây; Kiểm tra thống kê hồ sơ đối với 29 trường hợp mới phát sinh. Tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất đai, xác định hành vi vi phạm, thiết lập hồ sơ, vận động tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành và tự giải tỏa; Tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính; Xây dựng phương án cưỡng chế, tháo dỡ và tiến hành tháo dỡ các nhà và hạng mục công trình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành. Cương quyết không để tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tiếp tục diễn ra.

T/h: Mỹ Hăng