UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO NĂM 2020.

Cập nhật lúc: 11:14 23/11/2020

Ngày 20/11/2020, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2020.

Tại buổi tập huấn, gần 150 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo xã, trưởng thôn, buôn trên địa bàn huyện đã được truyền đạt, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Hướng dẫn sử dụng các loại mẫu, giấy đăng ký, danh sách, phiếu rà soát, biểu tổng hợp; Hướng dẫn điền thông tin phiếu điều tra, thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo công tác truyền thông và một số hình thức tuyên truyền, thu thập thông tin, tổng hợp, cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo ở cơ sở.

Ảnh: Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Qua tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo của huyện, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, hoạch định chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân.

T/h: Mỹ Hăng