UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA THÔNG TIN NĂM 2020.

Cập nhật lúc: 10:55 11/01/2021

Ngày 7/1/2021, UBND huyện Cư Kuin tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa - thông tin năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2020 phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND huyện ban hành 30 văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực phụ trách; chủ động ban hành 385 văn bản thực hiện nhiệm vụ của ngành. Phối hợp tổ chức Lễ hội văn hóa Dân gian Việt Bắc tại xã Cư Êwi,  Lễ hội đua thuyền lần thứ VI tại xã Ea Hu, mở lớp truyền dạy hát then tại xã Cư Êwi. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Tiếp tục chi đạo nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong năm có 82% gia đình văn hóa được công nhận gia đình văn hóa, 97,46% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa, 75,22% thôn buôn đạt danh hiệu văn hóa. Công tác thực hiện các tiêu chí văn hoá trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới: Trên địa bàn huyện hiện có 3 nhà VH xã, có 43 thôn, buôn có hội trường, 15 sân vận động; 12 sân bóng đá Mini cỏ nhân tạo, 05 sân tennis, 6 sân cầu lông trong nhà, 30 sân bóng chyền…Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các DTTS được quan tâm. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, hộ gia đình luyện tập thể dục thể thao, trường học đảm bảo giáo dục thể chất đạt tỷ lệ 100%...

Ảnh: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích trong lĩnh vực văn hóa  - thông tin năm 2020; Tặng giấy khen cho 8 thôn, buôn đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu 5 năm liền….

T/h: Mỹ Hăng