UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính. .

Cập nhật lúc: 11:02 26/01/2021

UBND huyện Cư Kuin vừa tổ chức điểm cầu trực tuyến do UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030. Tham dự hội nghị tại điểm cầu của huyện có đồng chí Lê Phú Hanh Phó Chủ tịch UBND huyên, Chủ tịch; Phó Chủ tịch UBND 8 xã và các phòng, ban liên quan của huyện.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của huyện.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình CCHC, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu đề ra. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã ban hành 659 văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết ngày 31-12-2020, có 1.318 văn bản được cập nhật trên hệ thống http://vbpl.vn/daklak để phục vụ nhu cầu tra cứu, sử dụng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã công bố 1.535 TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trên các lĩnh vực. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai hiệu quả, đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền. Hệ thống dịch vụ hành chính công tích hợp Một cửa điện tử liên thông cung cấp 1.678 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.071 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó tập trung cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả hơn nữa dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai các mô hình điểm về ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến người dân, doanh nghiệp hiệu quả, thiết thực phù hợp với tình hình chung của địa phương…

T/h: Mỹ Hăng