UBND TỈNH TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỂ NẮM BẮT ĐÔN ĐỐC TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.

Cập nhật lúc: 08:39 29/05/2020

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến chuyên đề về xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm 2020 để nắm bắt và đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn XDCB năm 2020. Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại cuộc họp, thời gian qua tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh đạt kết quả thấp. Tổng nguồn vốn xây dựng thuộc ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao kế hoạch là hơn 4.493 tỷ đồng, trong đó giao thực hiện dự án là hơn 3.597 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/1/2020 đã giải ngân được hơn 2.777 tỷ đồng. Số vốn thuộc kế hoạch năm 2019 còn lại chưa giải ngân là 789,779 tỷ đồng, đã được chuyển nguồn sang năm 2020 để thực hiện là 691,017 tỷ đồng. Về tình hình giải ngân, theo số liệu Kho bạc nhà nước tỉnh, đến hết ngày 25/5/2020 số vốn năm 2019 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2020 giải ngân là 85,326 tỷ đồng, đạt 12,3%. Tổng vốn xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước và vốn ODA năm 2020 đã giao kế hoạch là gần 5.372 tỷ đồng, tính đến ngày 25/5/2020 đã giải ngân được gần 513 tỷ đồng, đạt 14,7% KH.

Ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến.

Nhìn chung, trong 5 tháng năm 2020, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh kết quả giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân tất cả các nguồn xây dựng cơ bản trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố còn rất chậm. Nguyên nhân chính dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư XDCB thấp là do một số dự án gặp vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; nhiều dự án chưa giải ngân theo tiến độ thực hiện, các chủ đầu tư có tâm lý chờ hoàn thành công trình, quyết toán công trình hoặc chờ có khối lượng mới làm thủ tục giải ngân; nhiều dự án có tổng mức đầu tư lớn phải đấu thầu tư vấn nên mất nhiều thời gian; một số dự án phải điều chỉnh nội dung sau đó mới thực hiện giải ngân.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã dành nhiều thời gian để thảo luận về những vướng mắc trong thực hiện giải ngân vốn XDCB và đưa ra những cam kết, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn XDCB. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương thẩm định, xem xét rút ngắn thời gian phê duyệt hồ sơ về đầu tư khi các cơ quan, chủ đầu tư đề xuất. Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư XDCB; kiểm tra, đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện giải ngân kế hoạch vốn. Đối với các chủ đầu tư, cần khẩn trương giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài, không để mất vốn; Tăng cường các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xử lý việc bồi thường khi thu hồi đất theo đúng các chính sách và chế độ quy định…

T/h: Mỹ Hăng