Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày nhà vệ sinh thế giới ( 19/11).

Cập nhật lúc: 10:20 15/11/2017

Ngày 10/11/2017 UBND huyện Cư Kuin tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày nhà vệ sinh thế giới (19/11).

Từ năm 2001, Tổ chức Nhà vệ sinh thế giới (World Toilet Organization) đã lấy ngày 19/11 hàng năm làm “Ngày nhà vệ sinh thế giới” với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội cũng như của mỗi người dân về tầm quan trọng của nhà vệ sinh. Buổi lễ phát động đã tuyên truyền những kiến thức cơ bản về vệ sinh cá nhân và rửa tay bằng xà phòng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về tầm quan trọng của nhà vệ sinh trong cuộc sống, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc mang lại điều kiện vệ sinh an toàn cho trẻ em. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, phát động phong trào đến các cấp, các ngành để mọi người có thay đổi cách nghĩ, nhận thức và hành động đúng, chuyển đổi hành vi để cải thiện điều kiện vệ sinh, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần bảo vệ môi trường.

Sau lễ phát động, lực lượng ĐVTN trên địa bàn huyện đã tổ chức diễu hành bằng xe mô tô trên tuyến đường trung tâm của huyện để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay với xà phòng để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa.

T/h: Mỹ Hằng