UBND HUYỆN TỔ CHỨC TỔNG KẾT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2018- 2019, SƠ KẾT VỤ MÙA NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2019 - 2020.

Cập nhật lúc: 09:35 12/12/2019

Ngày 5/12/2019, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết vụ Đông Xuân 2018 – 2019, sơ kết vụ Mùa năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019- 2020.

Theo báo cáo tại hội nghị, sản xuất vụ Đông xuân 2018 – 2019, toàn huyện gieo trồng 2.007 ha/ 1.941 ha đạt 103,4% KH. Trong đó, lúa nước gieo trồng 1.556 ha đạt 101,7% KH, đậu các loại 123 ha đạt 100% KH, rau các loại 278 ha đạt 117 KH, 50 ha ngô đạt 100% KH. Trong đó, vụ Đông Xuân 2018-2019 trên địa bàn xã Ea Hu có 40 ha lúa xuất hiện bệnh vàng lá đốm sọc gây hại trong giai đoạn làm đòng. Trước tình hình đó, UBND huyện đã chỉ đạo cho các ban, ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại…Gieo trồng vụ Mùa được 5.885 ha, vụ Hè Thu gieo trồng được 4.989 ha, đạt 100% KH, vụ Thu Đông gieo trồng được 1.023 ha/896 ha, đạt 114% KH. Tổng sản lượng cây có hạt cả năm đạt 42.661 tấn, đạt 101,86% KH.

Ảnh: Ông Võ Tấn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ sản suất vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn huyện có kế hoạch gieo trồng 1.956 ha cây trồng các loại. Trong đó lúa nước 1.535 ha, ngô 45 ha, đậu các loại 112 ha, rau, đậu các loại 253 ha…Huyện chú trọng sản xuất theo hướng an toàn và hiệu quả kinh tế trên cơ sở bố trí cơ cấu giống cây trồng và sử dụng giống thích hợp với thực tế nguồn nước, đất đai, nhằm tránh thời tiết bất lợi. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt 10.113 tấn, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, góp phần thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2020.

T/h: Mỹ Hằng