Chủ nhật, ngày 03 tháng 12 năm 2023
Thống kê hồ sơ
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

6052/UBND-KGVX

V/v triển khai Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (ks)

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready