Đảng bộ Công an huyện Cư Kuin tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Cập nhật lúc: 07:18 17/01/2022

Sáng ngày 14/01/2022, Đảng bộ Công an huyện Cư Kuin tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sắc của Đảng ủy Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp hiệu quả của các phòng, ban ngành đoàn thể; sự ủng hộ, giúp đỡ của tầng lớp nhân dân, với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Công an huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, qua đó kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng, nhất là kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác kiểm tra, giám sátđảm bảo trọng tâm, trọng điểm và đúng kế hoạch đề ra. Năm 2021, Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 01 Chi bộ và kiểm tra kiểm tra đảng viên chấp hành đối với 103 đảng viên (trong đó có 10 cấp ủy viên), giám sát 01 chi bộ và 03 đảng viên (Chi ủy: 03); UBKT Đảng ủy Công an huyện đã tiến hành kiểm tra 01 chi bộ, 02 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát thường xuyên các chi bộ và đảng viên. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên và công tác đảng vụ kịp thời, đúng quy định, trong năm đã tiếp nhận sinh hoạt Đảng đối với 06 đồng chí, chuyển sinh hoạt Đảng cho 18 đồng chí, tổ chức kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú. Tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ và Đảng ủy viên BCH Đảng ủy Công an huyện khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 và kiện toàn, bầu Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an huyện. Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Công an huyện được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào, báo sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí Thượng tá Lê Trọng Liêu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,

Phó Trưởng Công an huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng lực lượng Công an triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đảm bảo ANTT, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật được triển khai đồng bộ, góp phần kéo giảm 16,4% tội phạm về trật tự xã hội và 18,7% tội phạm hình sự. Các chỉ tiêu công tác về điều tra khám phá án chung, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, xử lý án đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực, tập trung đẩy mạnh thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD có gắn chip điện tử, đảm bảo chất lượng. Làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được quan tâm duy trì, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Trong năm 2021, Đảng bộ Công an huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua xuất sắc đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm 2016-2020.

Các đảng viên phát biểu tham luận

Tại Hội nghị, các đảng viên đã sành nhiều thời gian tập trung đánh giá sâu kết quả xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; thảo luận, phân tích làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao để phát triển các mặt công tác của Đảng bộ Công an huyện trong năm 2022.  

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Cao Quyết, Trưởng Công an huyện

Kết luận Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021

 

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, đồng chí Thượng tá Nguyễn Cao Quyết, Trưởng Công an huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng bộ cần đề ra những giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiesn đấu của đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên; tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ đặt ra, chủ động phòng ngừa, không để bị động bất ngờ, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Công an huyện Cư Kuin (13/9/2007-13/9/2022), góp phần phục vụ đắc lực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Công an huyện