HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN CƯ KUIN TIẾN HÀNH HỌP XÉT THỰC LỰC NAM CÔNG DÂN TRONG ĐỘ TUỔI SẴN SÀNG NHẬP NGŨ.

Cập nhật lúc: 10:57 08/11/2021

Trong 2 ngày, ngày 3 và ngày 4/11/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cư Kuin tổ chức họp xét thực lực nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và triển khai kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022 cho 8 xã trên địa bàn huyện.

Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng NVQS huyện đã thông qua các nội dung, văn bản quy định về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Theo đó, công tác tiến hành xét duyệt được thực hiện đúng Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4/10/20218 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân và các văn bản hiện hành. Thực hiện Luật NVQS, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, thời gian qua huyện triển khai công tác đăng ký, sơ tuyển cho nam thanh niên độ tuổi 17 và phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Quá trình triển khai đăng ký, phúc tra nguồn chỉ đạo các xã được tổ chức thực hiện bảo đảm độ chính xác cao.  Để quản lý chặt chẽ số thanh niên trong độ tuổi SSNN, Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS các xã có văn bản cam kết yêu cầu số thanh niên trong độ tuổi SSNN có mặt tại địa phương theo thời gian quy định để thực hiện Luật NVQS.

Ngoài ra, tại cuộc họp đã triển khai kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022.

Mỹ Hằng