HUYỆN CƯ KUIN CHỨC HỘI THI PHÁP LUẬT VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2021.

Cập nhật lúc: 17:51 30/04/2021

Ngày 27 và ngày 28/4/2021,tạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Kuin, UBND huyện đã tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021.

Tham gia hội thi có 24 thí sinh là Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự của 8 xã trên địa bàn huyện. Các thi sinh tham gia sẽ trải qua các phần thi: Nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ và bắn súng K54 bài 1C; Xây dựng, báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân giai đoạn 2021 – 2025; Xây dựng, báo cáo kế hoạch tổ chức mở rộng lực lượng dân quân tự vệ; Xây dựng, báo cáo tiến trình biểu, thống kê huấn luyện, giáo án huấn luyện và thực hành lên lớp 1 bài kỹ thuật chiến đấu DQTV cho lực lượng dân quân cấp xã. Ngoài ra các thí sinh còn tham gia nội dung thi thực hành bắn súng K54.

Ảnh: Các thí sinh tham gia các phần thi tại Hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho chính trị viên gồm giải nhất cho ông Hà Mạnh Khánh, Chính trị viên, ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Ning, giải nhì ông Phan Đức Na, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Hu; Trao giải Chỉ huy trưởng, giải nhất ông Hà Văn Cố, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ea Hu, giải nhì ông Hoàng Mạnh Đạt, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hòa Hiệp; Trao giải cho Phó Chỉ huy trưởng, giải nhất ông Nguyễn Hoàng Kiên,, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ea Tiêu, giải nhò ông Phan Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ea Bhôk.

Ảnh: Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi.

Qua Hội thi nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về DQTV, trách  nhiệm tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác DQTV cho cán bộ chủ trì cơ quan quân sự địa phương các xã trên địa bàn.

T/h: Mỹ Hăng