Thứ sáu , ngày 27 tháng 05 năm 2022
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 85

Hôm nay: 2,058

Hôm qua: 4,759

Tất cả: 4,316,930

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 98/BC-UBND

Tổng kết 18 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

22/04/2021
2 85/BC-UBND

V/v tổng hợp, báo cáo hệ thống điện mặt trời mái nhà của các công trình, dự án có công suất trên 100kWP trên địa bàn huyện

14/04/2021
3 63/BC-UBND

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

02/04/2021
4 56/BC-UBND

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2021 của UBND huyện Cư Kuin

29/03/2021
5 49/BC-UBND

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I/năm 20221

18/03/2021
6 25/BC-UBND

Kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

05/02/2021
7 20/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện

28/01/2021
8 19/BC-UBND

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

28/01/2021
9 17/BC-UBND

Kết quả thực hiện năm 2020 Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường

17/01/2021
10 09/BC-UBND

Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chiính phủ

19/01/2021
11 05/BC-UBND

Kết quả hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2016-2020 và đề xuất kế hoạch năm 2021-2025 thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

14/01/2021
12 03/BC-UBND

Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp Hộ tịch năm 2020 trên địa bàn huyện

08/01/2021
13 02/BC-UBND

Tình hình thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn

07/01/2021
14 452/BC-UBND

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của UBND huyện Cư Kuin

22/12/2020
15 442/BC-UBND

Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

17/12/2020
16 257/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 6/2020 và UBND huyện Cư Kuin

25/06/2020
17 233/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 5 năm 2020 của UBND huyện

25/05/2020
18 191/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 04/2020

27/05/2020
19 83/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 03/2020

30/03/2020
20 29/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02/2020

20/02/2020