03/BC-UBND

Cập nhật lúc: 09:47 27/04/2021

Số hiệu 03/BC-UBND
Trích yếu Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp Hộ tịch năm 2020 trên địa bàn huyện
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 08/01/2021
Ngày có hiệu lực 08/01/2021
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành
File đính kèm