05/BC-UBND

Cập nhật lúc: 09:48 27/04/2021

Số hiệu 05/BC-UBND
Trích yếu Kết quả hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2016-2020 và đề xuất kế hoạch năm 2021-2025 thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 14/01/2021
Ngày có hiệu lực 14/01/2021
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành
File đính kèm