09/BC-UBND

Cập nhật lúc: 09:49 27/04/2021

Số hiệu 09/BC-UBND
Trích yếu Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chiính phủ
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 19/01/2021
Ngày có hiệu lực 19/01/2021
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành
File đính kèm