19/BC-UBND

Cập nhật lúc: 09:54 27/04/2021

Số hiệu 19/BC-UBND
Trích yếu Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 28/01/2021
Ngày có hiệu lực 28/01/2021
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành
File đính kèm