20/BC-UBND

Cập nhật lúc: 09:56 27/04/2021

Số hiệu 20/BC-UBND
Trích yếu Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 28/01/2021
Ngày có hiệu lực 28/01/2021
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành
File đính kèm