257/BC-UBND

Cập nhật lúc: 09:47 01/07/2020

Số hiệu 257/BC-UBND
Trích yếu Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 6/2020 và UBND huyện Cư Kuin
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 25/06/2020
Ngày có hiệu lực 25/06/2020
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm