29/BC-UBND

Cập nhật lúc: 09:46 05/05/2020

Số hiệu 29/BC-UBND
Trích yếu Kết quả thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02/2020
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 20/02/2020
Ngày có hiệu lực 20/02/2020
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm