83/BC-UBND

Cập nhật lúc: 09:47 05/05/2020

Số hiệu 83/BC-UBND
Trích yếu Kết quả thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 03/2020
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành: 30/03/2020
Ngày có hiệu lực 30/03/2020
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm