Thứ tư , Ngày 04 Tháng 10 Năm 2023
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

Phòng Giáo dục và Đào tạo (03/01/2020)

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài chính - Kế hoạch (03/01/2020)

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Văn hóa và Thông tin (03/01/2020)

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (03/01/2020)

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phòng Dân tộc (03/01/2020)

Phòng Dân tộc

Thanh tra (03/01/2020)

Thanh tra

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ