Chủ nhật, ngày 03 tháng 12 năm 2023
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

109/TB-BCĐ (05/08/2020)

109/TB-BCĐ

3204/UBND-VHXH (05/08/2020)

3204/UBND-VHXH

2310/UBND-YT (05/08/2020)

2310/UBND-YT

122/TB-UBND (05/08/2020)

122/TB-UBND

1169/QĐ-UBND (05/08/2020)

1169/QĐ-UBND

2859/UBND-NN (05/08/2020)

2859/UBND-NN

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready