Thứ ba , Ngày 09 Tháng 08 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

98/BC-UBND

98/BC-UBND

85/BC-UBND

85/BC-UBND

63/BC-UBND

63/BC-UBND

56/BC-UBND

56/BC-UBND

49/BC-UBND

49/BC-UBND

25/BC-UBND

25/BC-UBND

20/BC-UBND

20/BC-UBND

19/BC-UBND

19/BC-UBND

17/BC-UBND

17/BC-UBND

09/BC-UBND

09/BC-UBND

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ