Thứ tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

1857/UBND-LĐTBXH (06/08/2021)

1857/UBND-LĐTBXH

1873/UBND-VP (06/08/2021)

1873/UBND-VP

101/KH-BCĐ (06/08/2021)

101/KH-BCĐ

1797/KH-UBND (24/07/2021)

1797/KH-UBND

1264/QĐ-UBND (24/07/2021)

1264/QĐ-UBND

1484/UBND-VHXH (21/06/2021)

1484/UBND-VHXH

1350/UBND-VP (09/06/2021)

1350/UBND-VP

1366/UBND-TTYT (09/06/2021)

1366/UBND-TTYT

1414/UBND-VP (09/06/2021)

1414/UBND-VP

40/NQ-UBBC (04/06/2021)

40/NQ-UBBC

1348/UBND-VP (01/06/2021)

1348/UBND-VP

763/QĐ-UBND (14/05/2021)

763/QĐ-UBND

4014/UBND-VP (10/05/2021)

4014/UBND-VP

4070/UBND-YT (10/05/2021)

4070/UBND-YT

110/QĐ-UBND (10/05/2021)

110/QĐ-UBND

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang