Thứ ba , Ngày 09 Tháng 08 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

101/KH-BCĐ

101/KH-BCĐ

1264/QĐ-UBND

1264/QĐ-UBND

1797/KH-UBND

1797/KH-UBND

1873/UBND-VP

1873/UBND-VP

1857/UBND-LĐTBXH

1857/UBND-LĐTBXH

1484/UBND-VHXH

1484/UBND-VHXH

1414/UBND-VP

1414/UBND-VP

1366/UBND-TTYT

1366/UBND-TTYT

1350/UBND-VP

1350/UBND-VP

40/NQ-UBBC

40/NQ-UBBC

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ