Thứ tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

6052/UBND-KGVX (29/07/2022)

V/v triển khai Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (ks)

1578/QĐ-UBND (21/07/2022)

1578/QĐ-UBND

131/KH-UBND (17/01/2022)

131/KH-UBND

82/UBND-VP (12/01/2022)

82/UBND-VP

2564/UBND-TP (30/11/2021)

2564/UBND-TP

2579/UBND-NV (30/11/2021)

2579/UBND-NV

2659/UBND-NV (30/11/2021)

2659/UBND-NV

2699/UBND-NV (30/11/2021)

2699/UBND-NV

2738/UBND-VP (30/11/2021)

2738/UBND-VP

2742/KH-UBND - 26/10/2021 (30/11/2021)

2742/KH-UBND - 26/10/2021

2767/UBND-NV (30/11/2021)

2767/UBND-NV

2774/UBND-NV (30/11/2021)

2774/UBND-NV

3792/UBND-LĐTBXH (30/11/2021)

3792/UBND-LĐTBXH

3830/UBND-TCKH (30/11/2021)

3830/UBND-TCKH

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang