Hồ sơ để làm thủ tục “Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng” gồm những thành phần nào?

Ngày gửi: 21/01/2020 bởi: Bộ câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Hồ sơ để làm thủ tục “Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng” gồm những thành phần nào?

Trả lời:

- Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng;

- Bản sao giấy chứng tử;

- Bản sao quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người đơn thân đang nuôi con và bản sao giấy khai sinh của người con bị chết đối với con của người đơn thân nghèo.

Hồ sơ để làm thủ tục “Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc ...

Ngày gửi: 21/01/2020 bởi: Bộ câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Hồ sơ để làm thủ tục “Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài; Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc” gồm những thành phần nào?

Trả lời:

- Tờ khai theo mẫu quy định;

- Giấy tờ liên quan tới việc thay đổi, cải chính hộ tịch. Trường hợp yêu cầu xác định lại dân tộc thì phải có giấy tờ làm căn cứ chứng minh theo quy định của pháp luật;

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

- Ngoài thành phần hồ sơ nêu trên, người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân. Trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được vận hành thống nhất trên cả nước, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

Hồ sơ để làm thủ tục “Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh” gồm những thành phần nào?

Ngày gửi: 21/01/2020 bởi: Bộ câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Hồ sơ để làm thủ tục “Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh” gồm những thành phần nào?

Trả lời:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh;

- Tờ khai đăng ký thuế ;

- CMND (công chứng);

- Hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (photo);

- Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với trường hợp địa điểm kinh doanh khác địa chỉ trong hộ khẩu;

- Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh pháp luật đòi hỏi có chứng chỉ);

- Danh sách cá nhân góp vốn (nếu có từ 2 người góp vốn);

- Biên bản họp nhóm thành lập hộ kinh doanh

Hồ sơ để làm thủ tục “Chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân” gồm những thành phần nào? Số lượng hồ sơ để nộp là bao nhiêu?

Ngày gửi: 21/01/2020 bởi: Bộ câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Hồ sơ để làm thủ tục “Chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân” gồm những thành phần nào? Số lượng hồ sơ để nộp là bao nhiêu?

Trả lời:

Thành phần hồ sơ

- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất thể hiện vị trí chuyển mục đích sử dụng đất (Quy định tại khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Có thể lấy mẫu đơn, mẫu tờ khai để làm hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) ở đâu?

Ngày gửi: 21/01/2020 bởi: Bộ câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Có thể lấy mẫu đơn, mẫu tờ khai để làm hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) ở đâu?

Trả lời:

Tổ chức, cá nhân có thể tải mẫu đơn, mẫu tờ khai để thực hiện TTHC trên trang: thông tin điện tử huyện Cư Kuin, mục “dịch vụ hành chính công” hoặc đến nhận trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Có thể tra cứu thông tin về thủ tục hành chính (TTHC) của UBND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ở đâu?

Ngày gửi: 21/01/2020 bởi: Bộ câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Có thể tra cứu thông tin về thủ tục hành chính (TTHC) của UBND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ở đâu?

Trả lời:

Công dân muốn tra cứu thông tin về TTHC thuộc UBND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk có thể truy cập vào địa chỉ: trang thông tin điện tử huyện Cư Kuin vào mục “dịch vụ hành chính công”, sau đó chọn lĩnh vực, tên TTHC mà mình muốn biết.

Thế nào là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4?

Ngày gửi: 21/01/2020 bởi: Bộ câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Thế nào là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4?

Trả lời:

Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa

Ngày gửi: 21/01/2020 bởi: Bộ câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ?

Trả lời:

Các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) theo quy định.

2. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn.

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.

4. Việc thu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Khi cơ quan, đơn vị mình để xảy ra giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá hạn thì có phải thực hiện xin lỗi người người dân hay không? theo quy định nào ?

Ngày gửi: 21/01/2020 bởi: Bộ câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Theo bạn khi cơ quan, đơn vị mình để xảy ra giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá hạn thì có phải thực hiện xin lỗi người người dân hay không? theo quy định nào ?

Trả lời:

Cơ quan, đơn vị mình để xảy ra giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá hạn thì phải thực hiện xin lỗi người dân theo quy định. Tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh thì “Trường hợp hồ sơ đã đến ngày hẹn trả kết quả nhưng vẫn chưa có kết quả giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu các cơ quan, bộ phận giải quyết chậm trễ có văn bản thông báo xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó giải trình lý do chậm trễ và hẹn lại thời gian hẹn trả kết quả để Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo lại cho tổ chức, cá nhân biết”. 

Các hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là gì?

Ngày gửi: 21/01/2020 bởi: Bộ câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích” thì các hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là gì?

Trả lời:

Theo Điều 5 của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

- Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.