Thứ tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 29/02/2024

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; CHUYỂN ĐỔI SỐ; ĐỀ ÁN 06 NĂM 2023 TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024.

Ngày 29/2/2024, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai công tác CCHC; Chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

ađại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện công tác CCHC, trong năm 2023 UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC của huyện, triển khai cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thường xuyên rà soát, niêm yết công khai Bộ TTHC theo quy định đạt 100%. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, UBND huyện thường xuyên rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, trong đó có việc áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh trong trao đổi công việc. Đến nay 100% cán bộ công chức, viên chức được tạo lập và sử dụng tài khoản iDesk, thư điện tử trong trao đổi công việc. Tỷ lệ cập nhật lên hệ thống iGate năm 2023 là 38.648 đạt 62,7%. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên phần mềm quản lý văn bản điều hành là 100%.

a2Đồng chí Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Về thực hiện chương trình chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện đã được huyện đầu tư về cơ sở hạ tầng trong cơ quan nhà nước, đến nay 100% các cơ quan nhà nước có kết nối Internet, 100% thôn, buôn trên địa bàn huyện đã được phủ sóng 3G,4G, duy trì hệ thống đường truyền chuyên dùng cấp II tại UBND huyện và UBND các xã. Thực hiện xã hội số, đến nay 8/8/ xã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số, 102 thôn, buôn thành lập Tổ công nghệ số. Ngoài ra, huyện còn đầu tư xây dựng hệ thống wifi miễn phí phục vụ người dân tại bộ phận tiếp nhân và trả kết quả của huyện; xây dựng hệ thống camera từ nguồn xã hội hóa, ước tính mỗi xã bình quân có từ 60-70 camera; xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử huyện, 8 xã; định danh điện tử đã đăng ký mức 2 đạt 82,2%, kích hoạt tài khoản ĐDĐT đạt 57,7%.

a3Đồng chí Ra Lan Trương Thanh Hà, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2023” trên địa bàn huyện, đến nay, số tài khoản ĐDĐT đã đăng ký là 90.776 trường hợp đạt 94,14%, Số tài khoản ĐDĐT đã kích hoạt là 71.645 trường hợp đạt 74,3%.

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã thảo luận, trao đổi về các hạn chế, khó khăn trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC; Chuyển đổi số, Đề án 06 của huyện trong năm 2023, đồng thời đề ra các giải pháp, phương pháp thiết thực để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về CCHC, chuyển đổi số của huyện trong năm 2024.

                                             T/h: Mỹ Hằng

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang