Thứ sáu , ngày 27 tháng 05 năm 2022
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 93

Hôm nay: 1,398

Hôm qua: 4,759

Tất cả: 4,316,270

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 20/NQ-HĐND HĐND

NQ bầu chức danh Ủy viên UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Tấn Lễ trưởng phòng LĐTBXH đối với ông Lê Phước Toàn Trưởng phòng TNMT

04/11/2020
2 19/NQ-HĐND HĐND

NQ miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Thanh Hưng nguyên trưởng phòng KTHT

04/11/2020
3 18/NQ-HĐND HĐND

NQ chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp đường giao thông đoạn từ hồ Việt Đức 4 đi trung tâm xã Ea Ning

04/11/2020
4 17/NQ-HĐND HĐND

NQ chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư N1 khu trung tâm hành chính huyện

04/11/2020
5 16/NQ-HĐND HĐND

NQ chủ trương đầu tư dự án: sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã Ea Ning đi Ea Hu

04/11/2020
6 15/NQ-HĐND HĐND

NQ điều chỉnh bổ sung danh mục dự án đầu tư công nguồn vốn NS địa phương năm 2020

04/11/2020
7 14/NQ-HĐND HĐND

NQ điều chỉnh bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn NS địa phương giai đoạn 2019-2020

04/11/2020
8 13/NQ-HĐND HĐND

Về việc chủ trương đầu tư dự án đường giao thông liên xã thôn 1B xã Cư Êwi đi Chợ An Bình xã Ea Hu

30/07/2020
9 12/NQ-HĐND HĐND

Chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư A4 trục CK10, KC11 huyện Cư Kuin

30/07/2020
10 11/NQ-HĐND HĐND

Bổ sung vốn và danh mục dự án đầu tư công nguồn NS địa phương năm 2020 Văn thư (Văn phòng HĐND - UBND) (26 ngày trước)

09/09/2020
11 10/NQ-HĐND HĐND

Về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NS địa phương giai đoạn 2019-2020

30/07/2020
12 08/NQ-HĐND HĐND

Thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện

30/07/2020
13 07/NQ-HĐND HĐND

Về nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2021

30/07/2020
14 04/NQ-HĐND HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

28/02/2020
15 03/NQ-HĐND HĐND

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

28/02/2020
16 01/NQ-HĐND HĐND

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

28/02/2020
17 Nghị quyết 14/NQ-HĐND HĐND

Xác nhận kết quả bầu ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2019
18 Nghị quyết 13/NQ-HĐND HĐND

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2019
19 Nghị quyết 12/NQ-HĐND HĐND

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cư Kuin khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2019
20 Nghị quyết 11/NQ-HĐND HĐND

Tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Cư Kuin khóa III trong năm 2020

19/12/2019