Thứ sáu , ngày 27 tháng 05 năm 2022
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 115

Hôm nay: 1,795

Hôm qua: 4,759

Tất cả: 4,316,667

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 453/BC-UBND

Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 và tình hình triển khai Kế hoạch 5131/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh

23/12/2020
2 450/BC-UBND

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo QĐ số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

22/12/2020
3 439/BC-UBND

v/v đánh giá tình hình thực hiện xã hội hóa cấp nước trên địa bàn huyện

16/12/2020
4 432/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ 2021

11/12/2020
5 411/BC-UBND

Tình hình phát triển đô thị năm 2020 trên địa bàn huyện

30/11/2020
6 347/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

30/09/2020
7 345/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

25/09/2020
8 344/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện đề án phát triển làng nghề trên địa bàn huyện

25/09/2020
9 331/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020

14/09/2020
10 317/BC-UBND UBND huyện

Tổng kết 10 năm công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

26/08/2020
11 305/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện cư Kuin

10/08/2020
12 302/BC-UBND UBND huyện

Kết quả triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 201--2020 theo QĐ số 2058/QĐ-TTg

10/08/2020
13 301/BC-UBND UBND huyện

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp cuối năm 2020; ước thực hiện cả năm 2020

05/08/2020
14 300/BC-UBND UBND huyện

Kế hoạch diện tích miễn thu thủy lợi phí năm 2020 trên địa bàn huyện

29/07/2020
15 298/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện quy trình, thủ tục và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư công năm 2020

29/07/2020
16 295/BC-UBND UBND huyện

Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay

27/07/2020
17 293/BC-UBND UBND huyện

Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2020

22/07/2020
18 286/BC-UBND UBND huyện

Tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn năm 2020 kết quả thực hiện nguồn thu sử dụng đất năm 2020 và dự kiến khả năng thu trong năm 2020

14/07/2020
19 275/BC-UBND UBND huyện

Tổng kết 5 năm tình hình thực hiện NQ số 35/Q-CP ngày 16/5/16 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

09/07/2020
20 269/BC-UBND UBND huyện

Kết quả tổ chức Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020

03/07/2020