Thứ sáu , ngày 27 tháng 05 năm 2022
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 174

Hôm nay: 1,854

Hôm qua: 4,759

Tất cả: 4,316,726

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 3594/UBND-NN UBND huyện

V/v tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai

12/10/2020
2 3593/UBND-NN UBND huyện

V/v tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2020

12/10/2020
3 2962/KH-UBND UBND huyện

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn huyện CưKuin

08/10/2020
4 1586/UBND-TH UBND huyện

Vê việc thực hiện công văn số 3220/UBND-NNMT ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh

29/04/2020
5 1524/UBND-KTHT UBND huyện

V/v tăng cường công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn huyện

24/04/2020
6 1489/QĐ-UBND UBND huyện

Ban hành phương án ứng phó thiên tai năm 2020 trên địa bàn huyện

11/09/2020
7 1438/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và tím kiếm cứu nạn huyện

09/10/2020
8 84/TB-BCH

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2020

16/09/2020
9 02/CĐ-UBND UBND huyện

Tập trung ứng phó bão Molave và mưa lũ trên địa bàn huyện

27/10/2020